2016. június 5., vasárnap

Moda lAuxiliaries - Modális segédigék


CAN, COULD, BE ABLE TO


1. a   Képesség:   tud (csinálni valamit) tanult képesség can/could múlt  tud
I can swim. Tudok úszni.
I could climb any tree when I was 5.
Mary can use the computer. Mary tudja használni a számítógépet.
Jim can play the violin. Jim tud hegedülni. 

1. b A körülmények lehetővé teszik , az adott (veszély)helyzetben is:    able to  képes (volt)
He is able to swim under the water, too. A víz alatt is képes úszni.
He is able to read qickly. 
Frank was able to drive home despite the heavy snowfall. A nagy hóesés ellenére Frank haza tudott vezetni.
Képes egyszer: The captain was hurt, but he was able to swim ashore. 

1. c. Tudná, ha kellene: Could  tudná
He could run the business if it was necessary. Tudná vinni az üzletet. 
Could you ....? Could you show me the way? Meg tudná mutatni az utat? Megmutatná? (udvarias) 
Mary could help us if she were here. Mary tudna nekünk segíteni, ha itt lenne.
Couldn't you be a bit more polite with her? Nem tudnál egy kicsit udvariasabb lenni vele?

1.d Tudtam volna, de nem tettem:  could have dont    lehetett volna, de nem
I could have lent you the money. Kölcsön tudtam volna adni. (de nem kérted) 
1.d Nem tudom, hogy megtörtént-e  lehet hogy de nem biztos
The money was stolen. Tom could have stolen it. (lehet, hogy Tom lopta el, de nem biztos) 

2.a Engedély: csinálhat valamit can/may hat-, het-, csinálhat
You can use my umbrella. Használhatod az esernyőmet. 
He can use his father's car. (van rá engedélye) 
On Sundays we could stay up late. 
You can park here. (Itt parkolhatsz. szabad.) 
You can't just come in here whenever you want. Nem jöhetsz be ide, amikor csak akarsz!
2.b To be allowed to - engedélye van rá, bizonyos cselekedetre 
I had a visa, so I was allowed to cross the border. 
He hasn't been  allowed to drive since his accident. 

3. Engedély kérés: hat-, het-, csinálhat? 
Can I stay here? Maradhatok? 
Could I stay here? Maradhatnék? (udvariasabb) Yes you can. 
May I stay here? (Még udvariasabb, formális) 
Might I stay here? (Bizonytalan a válaszban.) Yes, you may. I' rather you didn't. 

4. Felajánlás, szívességnyújtás 
Can I help you?
Can you lend me your book? Kölcsön adnád a könyved?

Could you lend me your book? (udvariasabb)
Would you lend me your book? (udvariasabb) 
A can segédigének csak jelen és múlt ideje van: can – could
Bármilyen egyéb igeidőben a be able to szerkezet veszi át a helyét 

5.  can + érzékeléssel kapcsolatos igék

Az alábbi érzékeléssel kapcsolatos igék előtt gyakran jelenik meg a can:
see – lát
I can see a house over there. Látok ott egy házat.
hear – hall
Can you hear the music? Hallod a zenét?
smell – érzi a szagát/illatát; szagol
I can smell something burning! Érzek valami égett szagot!
taste – kóstol, érzi az ízét valaminek
We could taste something very spicy. Valami nagyon fűszeres ízt éreztünk.
feel – érez

Ide sorolhatjuk még a remember és az understand igéket is, bár ezek nem érzékelős igék.
Can you remember the face of the man? Emlékszel a férfi arcára?
I just cannot remember what she told me about using the oven. Egyszerűen nem emlékszem mit mondott a sütő használatáról.
I couldn't really understand what they were talking about. Nem igazán értettem, hogy miről beszélnek.
The music was quite loud, however, I could understand every word. A zene elég hangos volt, ennek ellenére minden szót értettem.

6.  can't – biztosan nem/ az nem lehet, hogy…
John can't be at home, I saw him walking in the park a few minutes ago. John nem lehet otthon (Az nem lehet, hogy John otthon van), mert pár perce láttam a parkban sétálni.
(Összehasonlításként: John must be at home, I saw him walking home a few minutes ago. – John biztosan otthon van, pár perce láttam hazafelé sétálni.)

MAY, MIGHT
Engedély: may / might  -hat, -het (csinálhat valamit)    lehet, hogy…,/ elképzelhető, hogy…,/ esetleg…
A might kisebb valószínűséget feltételez, mint a may.
May I use your phone to call my Mom? Használhatom a telefonodat, hogy felhívjam anyukámat?
Might I use your phone to call my Mom? (Esetleg) használhatnám a telefonodat, hogy felhívjam anyukámat?
Minkét segédige alkalmas engedély kérésének és engedély adásának kifejezésére.
May I come in? Bejöhetek?
You may put on my coat if you are cold. Felveheted a kabátomat, ha fázol.
Might we crash here tonight? Esetleg alhatnánk itt ma éjjel? (Igen, a crash ezt is jelenti!)
You might borrow my car if promise to bring it back till 10 o'clock. Kölcsönkérheted az autómat, ha megígéred, hogy visszahozod 10-ig.
A may és a might használható lehetségesen megtörténő cselekvések kifejezésére.
John may come to the party. Lehet, hogy eljön John a buliba.
John might come to the party. Elképzelhető, hogy eljön John a buliba.
This play might actually work! Ez a terv akár működhet is!
Mary may call Jim in the afternoon. Mary lehet, hogy felhívja Jimet délután.
A may és a might segédigék múlt ideje: may/might + have + IGE3. alakja
He may have missed the bus. Lehet, hogy lekéste a buszt. (De nem vagyunk benne biztosak.)he might have left before the concert. Elképzelhető, hogy (már) a koncert előtt elment.
 Függő beszédben, bizonyos esetekben, a may might-ra változik, részleteket a Függő beszéd részben találsz!

SHALL, SHOULD, OUGHT TO

SHALL? csináljunk valamit? (udvarias felajánlásokkor)
Shall I help you? Segítsek?
Shall I open the door for you? Kinyissam neked az ajtót?

 We shall overcome! Győzni fogunk!
És egy ritka és furcsa használat, visszakérdezésnél: 
Let's go, shall we? Menjünk, jó?
Let's not stay here any longer, shall we? Ne maradjunk itt tovább, jó?

SHOULD
1. kellene, tanács
You should see a doctor! El kellene menned orvoshoz! 
You should learn more! Többet kellene tanulnod!
2. esetleg, netán (Feltételes mellékmondatban, lásd: Feltételes mondatok – speciális esetek)
If Tim should show up, tell him that the boss wants to talk to him! Ha esetleg felbukkanna Tim, mondd meg neki, hogy a főnök beszélni akar vele.
Should Tim show up, tell him… (megegyezik az előző példával)

OUGHT
kellene (külső kényszer/indíttatás) kellene, kötelesség, 
You ought to wear a helmet in the production area. Sisakot kellene viselned a termelési területen.
You ought to have submitted the article before the deadline, not after it. A határidő előtt kellett volna leadnod a cikket, nem utána.
A hétköznapi beszédben gyakran a should veszi át az ought to szerepét!

WILL, WOULD
WILL jövő idő  
1. fog csinálni valamit (lásd: Igeidők – jövő idők)
I will call you back in a minute! Mindjárt visszahívlak!
I bet she will choose the pink T-shirt. Fogadok, hogy a rózsaszínű pólót fogja választani.
2. megtennéd, hogy… - udvarias kérések kifejezése
Will you open the door for me? Kinyitod (Kinyitnád) nekem az ajtót?
Will you slice it up for me, please? Felszeletelné nekem, kérem?

3. The car won't start. – Nem indul az autó. /  Az autó nem akar elindulni.
This door won't open! Nem akar kinyílni ez az ajtó!

WOULD
1. na, -ne, -ná, -né (csinálna valamit) udvarias
Would you lend me your book? 
I wouldn't use that old axe if I were you! Nem használnám azt a régi baltát, ha a helyedben lennék!
2. régen csinált valamit, régen szokott valamit csinálni (amit már nem)
Marry would always tell us amazing stories about her trips around the world when she came over. Mary mindig elképesztő történeteket mesélt a föld körüli útjairól, amikor átjött hozzánk.
We'd (=We would) play football all day long when we were kids. Gyerekkorunkban egész nap fociztunk.


NEED
1. need – főige
I need a hammer. Szükségem van egy kalapácsra.
I don't need any onion for the dinner. A vacsorához nincs szükségem hagymára.
He needs to go to the registry office. El kell mennie az okmányirodába. (=He has to go to the registry office.)
We needed less time to solve the task than they. Nekünk kevesebb időre volt szükségünk megoldani a feladatot, mint nekik.
The office needs cleaning. Ráfér az irodára egy takarítás. (Elkelne egy takarítás…)
2. szükséges, kell
need – segédige  NEM SZÜKSÉGES, NEM VOLT SZÜKSÉGES, FELESLEGES VOLT.
Csak tagadó mondatban!
You needn't have watered the flowers, it is going to rain. Nem kellett volna meglocsolnod a virágokat, mindját esik. 
You needn't come, if you don't want to. Nem szükséges eljönnöd, ha nem akarsz. (=You don't need to come…/You don't have to come…)
I needn't have gone to the meeting. Nem kellett volna elmennem a megbeszélésre. (Feleslegesen mentem)
NEM KELLETT NEM IS TETTEM MEG
I didn't have to translate it for him, for he understands Hungarian. Nem kellett lefordítanom neki, mert ért magyarul. 
DE: I didn't need to go to the meeting. (tehát főigeként használva a need-et) Nem kellett elmennem a megbeszélésre. (és nem is mentem)


MUST, HAVE TO
MUST 
1. kell csinálni valamit (belső kényszer, vagy jó szándékú javaslat) 
I must eat something. Ennem kell valamit.
We must find the best solution for ourselves. Meg kell találnunk a legjobb megoldást magunknak.
You must have your knee checked by a doctor. Meg kell (kellene) nézetned a térded egy orvossal.
A must ezen használata csak jelen időben és kijelentő mondatban (ritkán kérdőben) működik, minden más esetben a have to veszi át a szerepét. (Lásd: have to lent)
Tagadásakor a need is átveheti a szerepét.
You must have a cup of tea. Innod kell egy csésze teát. (Meg kell kóstolnod.)
DE: You don't have to drink… You don't need to drink… You needn't drink…

2. bizonyára 
You must know something about the plans. Te biztos tudsz valamit a tervekről.
Mary must be working now. Mary most biztos dolgozik.
Jill must have received our parcel by now. Jill mostanra biztos megkapta a csomagunkat.
A must második jelentéséhez további példákat találsz a can (can't) szekcióban!

MUSTN'T– tilos, nem szabad
We mustn't shut down the system. Tilos lekapcsolnunk a rendszert.
You mustn't shout in a library. Nem kiabálhatsz egy könyvtárban.

HAVE TO
1. kell (jelen időben csak külső kényszer kifejezésére, más esetben bármikor)
A have to nem segédige, hanem főige, tehát ugyanúgy kell használnunk, mint a többi igét.
I have to get up early. Korán fel kell kelnem.
I don't have to participate in the play. Nem kell részt vennem a színdarabban.
Did you have to queue in front of the shop to buy that new phone? Sorban kellett állnod, hogy megvedd azt az új telefont?
You will have to work on this report a bit more tomorrow. Holnap még egy kicsit dolgoznod kell ezen a jelentésen.
have got to  - jelentése megegyezik a have to-val I've got to go now! Most már mennem kell!És egy nagyon jól használható táblázat az összes fajta jelentésével és használatával. Képességet, tudást kifejező segédigék:
can (= tudni) 1. tanult képesség; 2. a körülmények lehetővé teszik
Jelen + I can swim. Tudok úszni.
I Can't swim. Nem tudok úszni.
? Can you swim? Tudsz úszni?
Múlt + I could swim. Tudtam úszni.
I couldn't swim. Nem tudtam úszni.
? Could you swim? Tudtál úszni?
to, be able to (= képes) /az adott [veszély]helyzetben képes/
Jelen + He is able to read quickly. Képes gyorsan olvasni.
He isn't able to read quickly Nem képes gyorsan olvasni.
? Is he able to read quickly? Képes gyorsan olvasni?
Múlt + He was able to read quickly. Képes volt gyorsan olvasni.
He wasn't able to read quickly Nem volt képes gyorsan olvasni.
? Was he able to read quickly? Képes volt gyorsan olvasni?
Jövő + I will be able to read quickly. Képes leszek gyorsan olvasni.
I won't be able to read quickly. Nem leszek képes gyorsan olvasni.
? Will you be able to read quickly? Képes leszel gyorsan olvasni?


Szívességet kifejező segédigék
can
Jelen?Can you lend me your book?Kölcsön adnád a könyved?
could /udvariasabb/
Jelen?Could you lend me your book?Kölcsön adnád a könyved?
would /udvariasabb/
Jelen?Would you lend me your book?Kölcsön adnád a könyved?

Szívesség felajánlását kifejező segédige
shall
Jelen?Shall I open the window?Kinyissam az ablakot?

Engedélykérést kifejező segédige
can
Jelen?Can I go to the cinema?Elmehetek a moziba?

Invitálást kifejező segédige
will
Jelen?Will you come
 with us?
Nincs kedved velünk jönni?
Valószínűséget, bizonyosságot kifejező segédigék
may (may be) (= lehet, hogy) /igen tisztelt személyeknek/
Jelen / Jövő + I may go home. Lehet, hogy haza megyek.
I may not go home. Lehet, hogy nem megyek haza.
? May you go home? Lehet, hogy haza mész?
Múlt + She may have gone home. Lehet, hogy haza ment, lehet, hogy nem.
might (= lehet, hogy) /nagyra becsült személyeknek/
Jelen / Jövő + I might go home. Lehet, hogy haza megyek.
I might not go home. Lehet, hogy nem megyek haza.
? Might you go home? Lehet, hogy haza mész?
Múlt + You might have killed yourself. Megölhetted volna magad. /veszély esetén/
must (= biztos, hogy)
Jelen / Jövő + She must be at home. Biztos, hogy otthon van.
She can't be at home. (!) Biztos, hogy nincs otthon.
Múlt + She must have been at home at 6. Biztos, hogy otthon volt 6 órakor.
She can't have been at home at 6. (!) Biztos, hogy nem volt otthon 6 órakor.Szükségességet kifejező segédigék
have to (= kell) /külső kényszer/
Jelen+I have to go home.Haza kell mennem.
I don't have to go home.Nem kell haza mennem.
?Do you have to go home?Haza kell menned?
Múlt+I had to go home.Haza kellett mennem.
I didn't have to go home.Nem kellett haza mennem.
?Did you have to go home?Haza kellett menned?
Jövő+I will have to go home.Haza kell (majd) mennem.
I won't have to go home.Nem kell (majd) haza mennem.
?Will you have to go home?Haza kell (majd) menned?
need (= szükséges) /segédigeként/
Jelen / Jövő+I need go home.Haza kell mennem.
I needn't go home.Nem kell haza mennem.
?Need you go home?Haza kell menned?
Múlt+I needed go home.Haza kellett mennem.
I needn't have gone home.Nem kellett volna haza mennem.
need (= szükséges) /főigeként/
Jelen / Jövő+I need to go home.Haza kell mennem.
I don't need to go home.Nem kell haza mennem.
?Do you need to go home?Haza kell menned?
Múlt+I needed to go home.Haza kellett mennem.
I didn't need to go home.Nem kellett haza mennem.
?Did you need to go home?Haza kellett menned?
must (= kell) /belső kényszer/
Jelen / Jövő+I must go home.Haza kell mennem
I needn't go home. (!)Nem kell haza mennem.
I mustn't go home. (!)Tilos haza mennem.
?Must you go home?Haza kell menned?
should (= kellene) /tanács/
Jelen / Jövő+You should go home (tomorrow).Haza kellene menned (holnap).
You shouldn't go home.Nem kellene haza menned.
?Should I go home?Haza kellene menned?
Múlt+I should have gone home.Haza kellett volna menned.
I shouldn't have gone home.Nem kellett volna haza menned.
?Should I have hone home.Haza kellett volna mennem?
ought to (= kellene) /illik/
Jelen / Jövő+You ought to go home.Haza kellene menned.
You ought not to go home.Nem kellene haza menned.
?Ought you to go home?Haza kellene menned?
Múlt+I ought to have gone home.Haza kellett volna menned.
I ought not to have gone home.Nem kellett volna haza menned.
?Ought I to have gone home?Haza kellett volna mennem?


Egyéb segédigék
dare (= mer vmit csinálni)
Jelen + I dare go home alone. Haza merek egyedül menni.
I daren't go home alone. Nem merek egyedül haza menni.
? Dare you go home alone? Haza mersz egyedül menni?
used to (= régebben szokása volt ma már nem az)
Múlt + I used to visit my grandmother twice a week.
Régebben hetente kétszer látogattam meg a nagymamámat.
+ I visited my grandmother twice a week. Régebben hetente kétszer látogattam meg a nagymamámat.
+ I would visit my grandmother twice a week. Régebben hetente kétszer látogattam meg a nagymamámat.
I didn't use to visit my grandmother twice a week. Régebben nem látogattam meg a nagymamámat hetente kétszer.
? Did you use to visit your grandmother twice a week? Látogattad régebben a nagymamádat hetente kétszer?
to, be used to -ing (= hozzá van szokva vmihez)
Jelen + I'm used to going to the cinema alone. Egyedül szoktam moziba menni.
I'm not used to going to the cinema alone. Nem szoktam egyedül moziba menni.
? Are you used to going to the cinema? Egyedül szoktál moziba menni?
to, get used to -ing (hozzászokni vmihez)
Múlt + I got used to going to the cinema alone when I lived in New York. Amikor New Yorkban éltem, hozzászoktam, hogy egyedül mentem moziba.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése