2016. május 29., vasárnap

Rendhagyó múltidők segítség


Rendhagyó igék tanulásához egy kis segítség, hogy legyen benne valami rendszer. 
Nem sok logikát lehet találni az angol nyelv helyesírásában és a szavak kiejtésében.
Itt egy kis gyűjtemény, hogy valami rendszer szerint lehessen tanulni a múlt idejű alakokat.
Mert ezek olyanok, hogy meg kell őket tanulni, nincs mese.
És még egy kis kiejtési segédletet is kaptok alább. 
Hallgass bele 
Infinitive Past simple Past participle Jelentés
be was/were been van, lenni
have had had van valamije
do did done csinál, tesz, megtesz


2. Igék, melyek mindhárom formája ugyanaz
Infinitive Past simple Past participle Jelentés
beat beat beat megüt, megver
bet bet bet fogad
broadcast broadcast broadcast ad, sugároz (rádióban, televízióban)
burst burst burst (szét)tör, (szét)repeszt
cast cast cast dob, vet, hajít
cost cost cost kerül(vmibe)
cut cut cut vágni
hit hit hit megüt
hurt hurt hurt megsért
let let let hagy
put put put rak, helyez
read read read olvas
set set set helyez
shut shut shut becsuk3. Igék, melyeknek a második és harmadik alakjuk hasonló
Infinitive Past simple Past participle Jelentés
bend bent bent meghajlít, meghajt
send sent sent elküld
lend lent lent kölcsönöz
spend spent spent elkölt (pénzt), eltölt (időt)
build built built épít
keep kept kept tart
weep wept wept sír
sleep slept slept alszik
sweep swept swept söpör
smell smelt smelt szagol
spoil Spoilt / Spoiled Spoilt / Spoiled elront, tönkretesz


4. Igék, melyeknek a második és harmadik alakjuk hasonló II.
Figyeld meg a hasonlóságot az egyes igék végződéseinél.
Infinitive Past simple Past participle Jelentés
bring brought brought hozni
think thought thought gondolni
fight fought fought harcolni
buy bought bought vásárolni
dream dreamt dreamt álmodni
learn learnt/learned learnt/learned tanulni
mean meant meant jelenteni
burn burnt burnt égni
tell told told elmondani
sell sold sold eladni
find found found találni
bleed bled bled vérezni
feed fed fed etet
lead led led vezet
meet met met találkozni
catch caught caught elkapni
teach taught taught tanítani
pay paid paid fizetni
say said said mondani
feel felt felt érezni
leave left left elhagyni
lose lost lost elveszíteni
light lit lit meggyújtani
hear heard heard hallani
make made made csinálni
hold held held tartani
shoot shot shot lőni
win won won nyerni
shine shone shone ragyogni

5. Igék, melyeknek az első és harmadik alakjuk hasonló
Infinitive Past simple Past participle Jelentés
come came come jönni
become became become vmivé válni
run ran run futni

Ahol meghallgathatsz jó csomó múlt idejű alakot: 

6. Igék, melyeknek mindhárom alakja különböző
Infinitive Past simple Past participle Jelentés
drive drove driven vezetni
rise rose risen felkelni
ride rode ridden lovagolni
write wrote written írni
give gave given adni
forgive forgave forgiven megbocsát
blow blew blown fúj
grow grew grown
know knew known tud, ismer
throw threw thrown dob
fly flew flown repül
begin began begun elkezdődik
drink drank drunk inni
sink sank sunk/td> süllyed
ring rang rung csörög
sing sang sung énekelni
swim swam swum úszni
break broke broken eltörni
choose chose chosen választani
freeze froze frozen fagy
steal stole stolen lopni
wake Woke/Waked Woke/Waked felébred
get got got/gotten kap
forget forgot forgotten elfelejteni
take took taken vesz, elvesz, fog
shake shook shaken ráz
go went gone megy
eat ate eaten enni
draw drew drawn húz, rajzol
fall fell fallen leesni
see saw seen látni
lie lay lain fekszik

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése